Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
8892 / 23.4.2024 Частна общинска собственост Златия Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-259/24.08.2017г. Поземлен имот с идентификатор №: 31067.17.10
• друг вид нива (6512 кв.м.)
на Кмета на с. Златия, община Добричка, съгласно Решение №
8891 / 23.4.2024 Частна общинска собственост Златия Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-259/24.08.2017г. на изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 31067.17.5
• друг вид нива (1006 кв.м.)
на Кмета на с.Златия, община Добричка, съгласно Решение №
8890 / 22.4.2024 Частна общинска собственост Дончево Квартал: 5 УПИ: II, пл. 127 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по плана одобрен със Заповед №4258/15.09.1950г. Поземлен имот с идентификатор №:
• Идеална част (10 кв.м.)
на Кмета на община Добричка, на основание чл.12, ал.5 от ЗОС
8889 / 22.4.2024 Частна общинска собственост Дончево Квартал: 5 УПИ: I, пл.№127 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по плана одобрен със Заповед №4258/15.09.1950г. Поземлен имот с идентификатор №:
• Идеална част (30 кв.м.)
на Кмета на община Добричка, на основание чл.12, ал.5 от ЗОС
8888 / 19.4.2024 Публична общинска собственост Козлодуйци Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-193/14.08.2017г. на изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 37808.26.214
• Изоставено трайно насаждение (9181 кв.м.)
на кмета на с. Козлодуйци, община Добричка, съгласно Решение №67/16.02.2012г. на Добричкия общински съвет