Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
7824 / 6/22/2020 Публична общинска собственост Плачидол Поземлен имот с идентификатор №: 56695.15.44
• За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение (13237 кв.м.)
На кмета на община Добричка на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
7823 / 6/10/2020 Частна общинска собственост Ловчанци Квартал: 7 УПИ: XVI, пл.№215
• урегулиран поземлен имот (300 кв.м.)
на Кмета на община Добричка, на основание чл.12, ал.5 от ЗОС
7821 / 5/11/2020 Частна общинска собственост Ловчанци Поземлен имот с идентификатор №: 43997.29.67
• нива (1006 кв.м.)
На кмета село Ловчанци, съгласно Решение №67/16.02.2012г. на Добрички Общински съвет.
7820 / 5/11/2020 Частна общинска собственост Ловчанци Поземлен имот с идентификатор №: 43997.24.23
• нива (867 кв.м.)
На кмета село Ловчанци, съгласно Решение №67/16.02.2012г. на Добрички Общински съвет.
7819 / 5/11/2020 Частна общинска собственост Ловчанци Поземлен имот с идентификатор №: 43997.24.10
• нива (1997 кв.м.)
На кмета село Ловчанци, съгласно Решение №67/16.02.2012г. на Добрички Общински съвет.