Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
8/22/2017 6753 / 5/29/2017 Врачанци Кв: 1 УПИ: ІІ, пл.№1
• застроен урегулиран поземлен имот (650 кв.м.)
Решение на общинския съвет
7/20/2017 6690 / 6/12/2016 Росеново Кв: 13 УПИ: ХVІ
• урегулиран поземлен имот (1200 кв.м.)
Публиюен търг и Решение на общинския съвет
7/12/2017 6750 / 3/24/2017 Смолница Кв: 46 УПИ: І
• урегулиран поземлен имот (3630 кв.м.)
Публиюен търг и Решение на общинския съвет
7/12/2017 6749 / 3/24/2017 Смолница Кв: 45 УПИ: ІХ-428
• дворно място (1015 кв.м.)
Публиюен търг и Решение на общинския съвет
7/11/2017 2891 / 5/5/2005 Царевец Кв: 17 УПИ: XI
• урегулиран поземлен имот (1250 кв.м.)
Публиюен търг и Решение на общинския съвет