Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
11/30/2023 8640 / 11/25/2022 Владимирово Кв: 12 УПИ: VІІ-137
• урегулиран поземлен имот (250 кв.м.)
Решение на общинския съвет
3/8/2023 8469 / 11/25/2022 Царевец Кв: 28 УПИ: XIII, пл.№20
• урегулиран поземлен имот (370 кв.м.)
Решение на общинския съвет
2/13/2023 8678 / 11/25/2022 Крагулево Кв: 8 УПИ: V
• урегулиран поземлен имот (706 кв.м.)
Решение на общинския съвет
1/25/2023 8402 / 10/24/2022 Добрево Кв: 6 УПИ: VI
• застроен урегулиран поземлен имот (1350 кв.м.)
Решение на общинския съвет
12/25/2022 8172 / 1/25/2022 Победа Кв: 49 УПИ: XXI-378
• застроен урегулиран поземлен имот (650 кв.м.)
Публичен търг и Решение на общинския съвет