Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
4/7/2021 7839 / 1/20/2021 Опанец Кв: 9 УПИ: XXXIX, пл.№119
• урегулиран поземлен имот (120 кв.м.)
Решение на общинския съвет
4/7/2021 7838 / 1/20/2021 Опанец Кв: 9 УПИ: VIII, пл.№119
• урегулиран поземлен имот (40 кв.м.)
Решение на общинския съвет
3/15/2021 6936 / 5/8/2018 Стефан Караджа Кв: 20 УПИ: ХІV
• урегулиран поземлен имот (594 кв.м.)
Публичен търг и Решение на общинския съвет
3/4/2021 6813 / 11/15/2017 Стефан Караджа Кв: 20 УПИ: VІІ-188
• урегулиран поземлен имот (880 кв.м.)
Публичен търг и Решение на общинския съвет
1/29/2021 7833 / 10/16/2020 Одринци Кв: 25 УПИ: XII-281
• урегулиран поземлен имот (140 кв.м.)
Решение на общинския съвет