Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
25.4.2024 8820 / 8.1.2024 Дебрене Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Квартал 26, УПИ VI-241 по плана одобрен със Заповед № 4246/15.09.1950г. Поземлен имот с идентификатор №:
• Идеална част (60 кв.м.)
Решение на общинския съвет
25.4.2024 8819 / 8.1.2024 Дебрене Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Квартал 26, УПИ XVII-241 по плана одобрен със Заповед № 4246/15.09.1950г. Поземлен имот с идентификатор №:
• Идеална част (101 кв.м.)
Решение на общинския съвет
29.3.2024 8828 / 25.1.2024 Паскалево Квартал: 23 УПИ: Х, пл.№444 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по плана одобрен със Заповед № 927/28.09.1984г. Поземлен имот с идентификатор №:
• Идеална част (40 кв.м.)
Решение на общинския съвет
10.9.2004 8635 / 8.3.2023 Полковник Свещарово Квартал: 29 УПИ: III-общ. Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• урегулиран поземлен имот (1600 кв.м.)
Решение на общинския съвет
1.4.2024 8829 / 25.1.2024 Паскалево Квартал: 21 УПИ: XVIII, пл.№29 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по плана одобрен със Заповед № 927/28.09.1984г. Поземлен имот с идентификатор №:
• Идеална част (250 кв.м.)
Решение на общинския съвет