Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
3/9/2020 5189 / 7/30/2009 Одърци Кв: 9 УПИ: ІХ
• дворно място (730 кв.м.)
Решение на общинския съвет
2/7/2020 7222 / 3/28/2019 Пчелино Кв: 13 УПИ: ХХ-за Обществено обслужване
• застроен урегулиран поземлен имот (1350 кв.м.) • застроен урегулиран поземлен имот (1350 кв.м.)
Решение на общинския съвет
2/3/2020 7606 / 9/19/2019 Победа Кв: 41 УПИ: VI
• урегулиран поземлен имот (930 кв.м.)
Решение на общинския съвет
2/3/2020 7674 / 10/21/2019 Батово Кв: 15 УПИ: ХIХ, пл.№91
• урегулиран поземлен имот (19.3 кв.м.)
Решение на общинския съвет